Avisos Legals

En el present Avís Legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible en l’adreça URL https://somdiverses.bolcreativo.com (d’ara en avant, el lloc web), que Ferran Senent posa a la disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es propose utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB.

Nom del titular: Ferran Senent i Domingo
Domicili social: Carrer Amadeu de Savoia 11, Pati A, 1r pis.
N.I.F. 22696890F
Telèfon de contacte: 605596244
Correu electrònic: diversesvalencia@gmail.com

Ferran Senent i Domingo és el responsable del Lloc web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionen d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de Juliol (*LSSI-CE)

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per «Somdiverses» a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

L’accés i la utilització del Lloc web atribueix la condició d’usuari del Lloc web (d’ara en avant, el “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seues modificacions. La prestació del servei del Lloc web té una duració limitada al moment en el qual l’Usuari es trobe connectat al Lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es propose utilitzar el Lloc web, ja que aquest i les seues condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris d’aquesta, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.
3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris d’aquesta.
3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantindre’ls degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si eres menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el castellà i el valencià. *Somdiverses» no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seues conseqüències.
Somdiverses podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguen ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Somdiverses, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o enllaços que incorporen tercers en les seues pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Somdiverses.

5.- MESURES DE SEGURETAT.

Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Somdiverses, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garantisquen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que puga efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Somdiverses no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogueren derivar-se d’aquest accés o ús. Somdiverses no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguen produir ni dels danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de:
– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que siga utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.
– un mal funcionament del navegador.
– i/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
Somdiverses no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels enllaços que s’incorporen en la web per a l’obertura d’unes altres. *Somdiverses no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals puga accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

Somdiverses no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deterioren o puguen deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’haja accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

7.- ÚS DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

El Lloc web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran pel que s’estableix en la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, sent part integrant del present Avís Legal.

8.- NAVEGACIÓ.

Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que puguen incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari. La seua adreça IP s’emmagatzemarà en els logs d’accés de manera automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip facilite aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguen realitzar-se. Així mateix, l’adreça IP podrà ser utilitzada per a realitzar estadístiques, de manera anonimitzada, sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seua procedència, de forma totalment transparent a la seua navegació.

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements del lloc web són propietat de Somdiverses, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Somdiverses. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tindre un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a Somdiverses, qualsevol altre ús que supose la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Somdiverses

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Somdiverses i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tinga el seu domicili fora d’Espanya, Somdiverses i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de València.

Share This